Općenito

Informatički obrt ADiSoft osnovan je 2006. godine s jasnom vizijom izrade kvalitetnih web stranica i pružanja ostalih usluga koje će se izdvajati od ostatka ponude na tržištu. Želimo ponuditi sve. Od početne ideje do finalnog proizvoda i to sve s nastojanjem stvaranja prepoznatljivog branda koji će vam vjerno služiti u vašem poslovanju.

Cilj naših radova je uvući posjetitelja/kupca u prodajni ciklus i potaknuti ga na akciju, a web stranica je samo jedna od komponenti cjelokupnog marketinškog programa.

Nalazimo se 2 Km od centra Umaga. Radimo svaki radni dan od 8 do 20, a ostalo po dogovoru. Potpuno smo prilagodnjivi vašim željama.

Vlasnik: Adi Žepčan, ing.inf.