Internet marketing

Internet marketing

Internet marketing predstavlja promociju proizvoda i usluga putem interneta. Omogućio nam je stvari koje su u tradicionalnim medijima bile nezamislive. Tako nam je dao mogućnost jasnog definiranja ciljanih skupina uz praćenje rezultata u realnom vremenu, čime vaše oglasavanje postaje efikasnije, a samim time i manji su troškovi.

Od usluga izdvajamo:

  • Oglašavanje putem društvenih mreža
  • Kreireanje i vođenje profila na društvenim mrežama
  • Izrada video prezentacija (YouTube kanal s videima)