Razvoj aplikacija

Razvoj aplikacija

Razvijamo aplikacije prema željama korisnika. Kod razvoja aplikacija trudimo se napraviti što jednostavnije i efikasnije korisničko sučelje kao i mogucnost daljnih nadogradnji.

Izdvajamo aplikacij za nekretnine aNekretnine, aplikaciju za telefoniju Austrofon.

Tehnologija koje koristimo su:

  • Programiranje: PHP, JavaScript
  • Baze: MySQL